Глюкоза

3,00 лв.

Глюкоза

3,00 лв.

Синоними

Glucose, “Кръвна захар”

Клинични показания

Нивото на кръвната глюкоза се определя при пациенти с: нарушен въглехидратен толеранс, глюкозурия, за диагноза на захарен диабет тип I и II, при заболявания на панкреаса /панкреатити, карцином, травми/, заболявания на хипофизата, надбъбреците др. Освен при хипергликемия нивото на глюкозата се определя и при хипогликемии. Глюкозата е основен енергиен източник за тъканите на организма. За ЦНС и кръвните клетки е единствен източник. Между 4 и 12ч след приемането на храна хомеостазата на кръвната глюкоза се поддържа почти изцяло за сметка на гликогенолизата. Две седмици преди изследването, да се спрат диети, да се спрат лекарствени средства повлияващи липидната обмяна. Преди изследването да се осигури 12 ч. гладуване и 24 ч. изключване на алкохол и физически натоварвания. Няколко дни преди ОГТТ да се спрат диети, да се спрат лекарства повлияващи въглехидратната обмяна. Преди изследването да се осигури 12 ч. гладуване и 24 ч. изключване на алкохол. По време на теста да се избягват физически натоварвания.

Проба

Серум, Плазма от капилярна или венозна кръв. Стабилността на глюкозата в проби се влияе от температурата на съхранение, бактериалното замърсяване и гликолизата. Плазмите и серумите без инхибитор на гликолизата - флуорид (NaF) трябва да бъдат отделени от клетките или съсирека в рамките на половин час след като са взети. Когато се вземе кръв и се остави да се съсирва нецентрофугирана при стайна температура, средното намаление на серумната глюкоза поради гликолиза е ~ 7 % за 1 час.; 3 (+97) µl

Обработка

Стандартна

Стабилност на пробатa

Стайна (15-25°С): 8 часа (отделен серум или плазма), до 3 дни с флуорид
Хладилник (2-8°С): 3 дни
Фризер ((-15)–(-25)°С): 3 месеца (отделен серум или плазма)

Аналитичен метод

Ензимен референтен метод с хексокиназа и UV детекция.; Област на измерване (LLD – ULCC): 0.11 - 41.6 mmol/L

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

mmol/l; Фактор за преобразуване: mmol/L x 18.02 = mg/dl

Референтен интервал

Серум/Плазма, на гладно: 3.6 - 6.1 mmol/l
Новородени: 2.8 - 4.44 mmol/l
Reference Range for Adults and Children 9-th edition, Roche Diagnostics 07.2008

ОГТТ: изходна ст. 120-та мин.
„Нормален” <6.1 <7.8
„Граничен” 6.1-7.0 7.8-11.1
Диагностичен критерии за Диабет >7.0 >11.1

Акредитиран

Да

В сила от

02/02/2024

Допълнителна информация
Концентрацията на глюкозата във венозна кръв е по-ниска с около 0,1-0,2 mmol/L от тази в капилярната. Стойността на глюкозата във плазма е с 10-15% по-висока от тази в пълна кръв и това трябва да се вземе под внимание, когато се провеждат съчетани изследвания с различни методи, например амперометрикно определяне в капилярна кръв в хода на ОГТТ или „Кръвно-захарен профил“.