Орален глюкозо-толерансен тест (ОГТТ)

Световната здравна организация (СЗО) препоръчва използването на орален глюкозо-толерансен тест (ОГТТ) със 75 g глюкоза, като диагностичен тест за потвърждаване или изключване на нарушение на глюкозния толеранс при асимптоматични лица. Показания за провеждане на ОГТТ: • плазмена глюкоза на гладно над нормата – 6,1-6,9 mmol/l, за да се определи степента на глюкозен толеранс; • нормална плазмена глюкоза на гладно, но при наличие на рискови фактори за захарен диабет; • HbA1c – 5,7-6,4%; Изисквания при провеждане на ОГТТ: • провежда се със 75 g глюкоза, разтворена в 300 ml вода и приета през устата за 5 минути; • провежда се само сутрин след 10-12-часов нощен глад; • предходните 3 дни храната трябва да е съдържала поне 150 грама въглехидрати дневно; • през последната седмица не трябва да е имало интеркурентно заболяване с висока температура, горно – или долнодиспептичен синдром; • преди теста да не се приемат медикаменти, известни с контраинсуларния си ефект – кортикостероиди, тиреоидни хормони и други; • по време на теста пациентът не трябва да се храни или да приема течности, освен вода; не трябва да пуши; не трябва да се разхожда или да извършва физическо натоварване; да липсват силни емоции; да се поддържа нормална температура на околната среда; • гликемията се проследява изходно и на 120та минута;(възможно е лекарят да е назначил и допълнителни измервания –на 30-та, 60-та мин и т.н, както и успоредно измерване на инсулин).  Диагноза и поведение при захарен диабет, изявил се по време на бременност (гестационен диабет):

   • Скрининг за гестационен захарен диабет се провежда при жени с повишен риск за развитие на захарен диабет още при първата пренатална консултация; използват се обичайните крите- рии на СЗО за диагноза на захарен диабет;
   • Скрининг за захарен диабет с провеждане на ОГТТ със 75g глюкоза се препоръчва през 24-28 седмица на бременността при всички бременни жени, при които не е установен захарен диабет преди това, с изследване на плазмена глюкза на гладно и на 1-и и 2-и час.
 • Диагноза гестационен захарен диабет се поставя при наличие на поне един от следните критерии:

плазмена глюкоза на гладно 5,1 mmol/l плазмена глюкоза на 1-и час при ОГТТ 10,0 mmol/l плазмена глюкоза на 2-и час при ОГТТ 8,5 mmol/l.

 • Скрининг за персистиращ захарен диабет се провежда 6-12 седмици след раждането при жени с гестационен захарен диабет чрез провеждане на ОГТТ със 75g глюкоза; използват се обичайните критерии на СЗО за диагноза на захарен диабет, а не критериите по време на бременност; в тези случаи не се препоръчва използването на HbA1c за диагноза на захарния диабет;
 • Жените, които развиват диабет по време на бременност и се връщат към нормата след раждане, са с повишен риск от развитие на захарен диабет тип 2 по-късно през живота си. Скрининг за предиабет и захарен диабет се провежда при жени с анамнеза за гестационен захарен диабет до края на живота на всеки три години;
 • Жени с анамнеза за гестационен захарен диабет, при които е установен предиабет, трябва да бъдат обучени за промяна в начина на живот и да приемат метформин с цел превенция на захарен диабет.
 • С повишен риск за развитие на гестационен диабет са жени с: наднормено телесно тегло и затлъстяване; анамнеза за гестационен диабет при предшестваща бременност; фамилна обремененост със захарен диабет. Синдром на поликистозни яйчници.
 •