Чревен микробиом

От юни 2016 г. GANZIMMUN Diagnostics AG, а от декември 2018 и МДЛ БОДИМЕД, предлагат метод базиран на секвениране от ново поколение за изследване на изключително сложния индивидуален микробиом. Тези над 160 различни вида микроби, пряко или непряко участват във физиологичните процеси като метаболизма, имунитета и защитата срещу патогени. Броят на симбиотичните микроорганизми, живеещи на кожата, лигавиците и червата, е 10 пъти по-голям от броя на човешките клетки (1014) и съдържат 30 пъти повече гени от човешкия геном. Не е изненадващо, че поради своя огромен метаболитен потенциал, бактериалната маса на червата, тежаща до 1.5 кг, се приема за отделен орган – МИКРОБИОМ.

Изследването на микробиома включва: aнализ на видовия състав на чревната микрофлора, оценка на бактериалната дисбиоза, определяне на ентеротипа и разпределение на бактериални щамове вкл. оценка на мукозо-протективната микрофлора.

Оценяват се и рисковите фактори за метаболитни, автоимунни и неврологични заболявания, свързани с микробиома и се препоръчват терапевтични мерки за:

• Затлъстяване, диабет тип II, сърдечно-съдови заболявания, неалкохолна и алкохолна чернодробна стеатоза, хистаминова непоносимост, непоносимост към храни.

• Хронични възпалителни заболявания на червата, колоректален карцином, дисбиоза.

• Цьолиакия, ревматоиден артрит, псориазис, алергии / астма, диабет тип I

• Депресия, синдром на хроничната умора, разстройства от аутистичния спектър, болест на Паркинсон, болест на Алцхаймер.

Д-р Warren Peters обяснява микробиома и как новите открития променят начина, по който разбираме диабета, затлъстяването, болестта на Алцхаймер, аутизма и ежедневното ни здраве и уелнес. Вижте тук:

 

За повече информация: BODINFO

За заявките на кит за тест на чревен микробиом: office@bodimed.com