Здравно осигурителни дружества

Към настоящия момент лаборатория Бодимед има сключени договори със следните здравно осигурителни дружества – Доверие, Алианц, Уника, ДЗИ, България Иншуранс, Евроинс, Фи Хелт, Групама, Аксиом, Европейска застрахователна компания, Животозастрахователен институт, Дженерали, Булстрад.

Моля, да се запознаете предварително с условията за финансиране от представител на Вашия ЗОД.

Документи за лабораторни изследвания на пациенти със Здравна застраховка:

  1. Представена валидна карта от ЗОД.
    *при някои ЗОД можете да получите потвърждение по имейл предварително! Обърнете се към Вашия ЗОД за информация!
    Препоръчваме да направите тази стъпка, защото по този начин ще спестите много време.
  2. Лична карта за установяване самоличността на пациента.
  3. Коректно попълнен и валиден Амбулаторен лист назначен от лекар – бланката трябва да бъде подписана и подпечатана от лекуващ лекар и назначените изследвания да бъдат в съответствие с посочена диагноза.

Bulstrad

Алианц

Дженерали

ДЗИ

Доверие

Евроинс

ЕЗОК

България Иншурънс

Уника

ЗОИ

ФИ-хелт

„ЗК Аксиом“ АД

Groupama

Намерете най-близката
лаборатория за Вашето изследване

Лаборатории