HbA1C – гликиран хемоглобин

15,00 BGN

HbA1C – гликиран хемоглобин

15,00 BGN

Синоними

Гликиран хемоглобин (HbA1C), % хемоглобин A1c (DCCT/NGSP)

Клинични показания

В еритроцитите относителното количество на HbA, превърнат в устойчив HbA1c, нараства със средната концентрация на глюкоза в кръвта. Превръщането в устойчив HbA1c е ограничено от продължителността на живот на еритроцитите от приблизително 100 до 120 дни. В резултат на това, HbA1c отразява средното ниво на кръвна захар през изминалите 2 до 3 месеца. HbA1c е подходящ за дългосрочен контрол на кръвната захар при пациенти със захарен диабет. Рискът от диабетни усложнения като диабетна нефропатия и ретинопатия, нараства при лош метаболитен контрол. В зависимост от функцията си като индикатор за средното ниво на кръвната захар, HbA1c предсказва развитието на диабетни усложнения. За рутинна клинична употреба е достатъчно тестването на 3 - 4 месеца. При определени клинични ситуации като гестационен диабет или след основна промяна на терапията, може да се изследва на интервал 2 - 4 седмици. Тестът не е предназначен за диагностициране на захарен диабет или за ежедневна преценка на контрола на глюкозата, и не трябва да се използва като заместител на тестването на „кръвна захар“.

Проба

Пълна кръв с антикоагулант - венозна или капилярна 500 µl

Обработка

Стандартна; Отделете серума или плазмата от съсирек или клетки в рамките на 4 часа.

Стабилност на пробатa

Стайна (15-25°С): 1 ден
Хладилник (2-8°С): 7 дни
Фризер ((-15)–(-25)°С): 12 месеца

Аналитичен метод

HPLC

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

HbA1c по DCCT/NGSP: % HbA1c съгл. IFCC: mmol/mol

Референтен интервал

Мъже/Жени: % HbA1c (DCCT/NGSP) : 4.8 - 5.9 %

Акредитиран

Да

В сила от

05/02/2024

Допълнителна информация
А. Пациенти с Hb варианти - Анормалните хемоглобини могат да повлияят на полуживота на червените клетки или скоростите на ин виво гликиране. При тези случаи, дори и аналитично правилните резултати не отразяват същото ниво на гликемичен контрол.
Б. Пациенти с намален живот на RBC - Всяка причина за намалено оцеляване на еритроцитите ще редуцира контакта на еритроцитите с глюкоза, което впоследствие ще намали стойностите на % HbA1c (DCCT/NGSP), въпреки че е възможно средното за периода ниво на кръвната захар да е повишено.
В. Гликиран HbF - фетален хемоглобин не се открива, тъй като той не съдържа гликираната β-верига, която характеризира HbA1c. Но HbF влиза в определянето на тотален Hb. В следствие на това пробите, съдържащи високи количества HbF (> 10 %), могат да дадат по-ниски от очакваните стойности % HbA1c (DCCT/NGSP).