Билирубин, общ

3,50 BGN

Билирубин, общ

3,50 BGN

Синоними

Bilirubin, TBIL, DBIL

Клинични показания

Билирубин се образува в ретикулоендотелната система по време на деградацията на остарелите еритроцити. Хематин се отстранява от хемоглобина и от другите протеини, съдържащи хематин, метаболизира се до билирубин и се транспортира като комплекс със серумен албумин към черния дроб. В черния дроб билирубин се конюгира с глюкуронова киселина за солубилизация и последващо транспортиране през жлъчните пътища и елиминиране през храносмилателния тракт. Заболявания или състояния, които чрез хемолитични процеси произвеждат билирубин по-бързо, отколкото черният дроб може да го метаболизира, причиняват нарастване на нивата на неконюгирания (индиректен) билирубин в циркулацията. Незрялост на черния дроб и някои други заболявания, при които механизмът на конюгиране на билирубин е влошен, причиняват подобно повишаване на циркулиращия неконюгиран билирубин. Обструкция на жлъчните пътища или увреждане на хепатоцелуларната структура повишават нивата на конюгирания (директен) и неконюгирания (индиректен) билирубин в циркулацията. Високи нива на билирубини се свързват с: - вродени дефекти - синдром на Dubin - Jonson, синдром на Rotor, - интра- и екстрахепатална холестаза - обструкция на жлъчнит пътища - камъни, атрезия, тумори и др.; - паренхимни заболявания-остри и хронични хепатити, цироза, метастази и карциноми; - токсични увреждания, алкохолно увреждане и др. Понятията „директен“ и „индиректен“ са свързани с метода на определяне, за разлика от „конюгиран“ и „неконюгиран“, които характеризират химичната структура. Няма пълна идентичност между двете класификации (Общи билирубин = директен + индиректен = конюгиран + неконюгиран + δ билирубин).

Проба

Серум, Плазма (Li-хепаринат, K2, K3 EDTA); Билирубините са чувствителен на светлина. Нивото им спада за 30 мин. с 10%; 3 (+97) µl

Обработка

Стандартна; Отделете серума или плазмата от съсирек или клетки в рамките на 4 часа.

Стабилност на пробатa

Стайна (15-25°С): 1 дни
Хладилник (2-8°С): 7 дни
Фризер ((-15)–(-25)°С): 6 месеца (отделен серум или плазма)

Аналитичен метод

Колориметричен диазо метод; Област на измерване (LLQ – ULCC): Общ билирубин: 2.5 – 650 μmol/L; „Директен“ билирубин: 1.4 – 236 μmol/L

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

μmol/L

Референтен интервал

Общ билирубин
мъже (възрастни): 0 - 24 μmol/L
жени (възрастни): 0 - 15 μmol/L
деца над 1 м.в. : 0 - 17 μmol/L

Директен билирубин
възрастни и деца над 1 м.в. : 0 - 3.4 μmol/L
При новородени има „Висок риск от развитие на хипербилирубинемия предизвикваща увреждания при:
новородени на 24 ч. : > 137 μmol/L
новородени на 48 ч. : > 222 μmol/L
новородени на 84 ч. : > 290 μmol/L.“

Акредитиран

Да

В сила от

02/02/2024

Допълнителна информация
Билирубиновото ниво в кръвта показва изразен 24ч ритъм. Концентрацията намалява през следобедните и вечерните часове до половината от стойностите измерени сутрин. Това трябва да се отчита при тълкуване на резултатите, особено при гранични или леко повишени стойности, измерени по спешност следобяд или вечер.