АсАТ

3,50 лв.

АсАТ

3,50 лв.

Синоними

ASAT, Aspartate Aminotransferase, Аспартат аминотрансфераза, (EC 2.6.1.1)

Клинични показания

АСАТ се използват като помощно средство при диагностициране на хепатоцелуларно увреждане при остър и хроничен вирусен хепатит, неалкохолната мастна чернодробна болест (НАМЧБ), свързано с алкохол чернодробно заболяване, исхемична хепатопатия, подозирано злокачествено инфилтриране, холестаза. Въпреки че аланин аминотрансфераза (ALT) е по-специфичен показател за чернодробно заболяване, концентрацията на AST може да бъде попрецизен показател за чернодробно увреждане при състояния като свързано с алкохол чернодробно заболяване и при някои случаи на автоимунен хепатит. Други причини за повишаване на AST са увреждане на клетките на сърдечната или скелетната мускулатура и хемолиза. Серумно повишение на AST без повишение на ALT предполага сърдечно или мускулно заболяване.

Проба

Серум, Плазма (Li-хепаринат, EDTA); 3 (+97) µl

Обработка

Стандартна

Стабилност на пробатa

Стайна (15-25°С): 4 дни
Хладилник (2-8°С): 7 дни
Фризер ((-15)–(-25)°С): 3 месеца (отделен серум или плазма)

Аналитичен метод

Фотометричен по IFCC, оптимизиран. Обхват на измерването 5 – 7000 U/L

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

U/L; Фактор за преизчисляване: U/L x 0.0167 = μkat/L

Референтен интервал

Мъже: 0 - 40 U/l , Жени: 0 - 32 U/l

Акредитиран

Да

В сила от

05/02/2024

Допълнителна информация
Преди изследването не трябва да има никакви тежки физически натоварвания и поне 24 часово изключване на алкохола. Не бива да се приемат лекарствени средства, които биха могли да индуцират синтезата на ензима.
При използване на методи без активиране с ПФ, се очакват по-ниски стойности, особено в случай на дефицит на Витамин В6 у пациента - например при бременни или възрастни.