PCR панел за Респираторни вируси

Уважаеми пациенти, Лаборатория Бодимед предлага качествен Real-time PCR тест за откриване на нуклеиновата киселина на най-честите вирусни причинители на респираторни заболявания. Теста е подходящ при:

  • Разграничаване на специфичен вирусен причинител на респираторно заболяване.
  • Идентифициране на пациенти, при които може да се предложи специфична терапия.
  • Ограничаване ненужната употреба на антибиотици.
  • Контрол на вътреболнични инфекции и локални взривове от вирусни заболявания.

PCR тест за диагностика с мултиплекс Real Time технология с използването на праймери/сонди, специфични към специфични участъци от вирусния геном на:

ВИРУС Типове/субтипове
Грип (Influenza) А, В, A/H1N1
Респираторно-синцитиален вирус (Respiratory syncytial virus) RSV A / RSV В
Парагрипни вируси (Parainfluenza viruses) PIV 1, 2, 3, 4
Аденовируси (Adenoviruses) AdV
Метапневмовирус (Metapneumovirus) hMPV
Бокавирус (Bocavirus) BoV
Сезонни коронавируси (Coronavirus) Cov229E, NL63, OC43, HKU1
Ентеровируси (Human Enteroviruses) HEV
Риновируси ( Rhinoviruses) HRV >100 субтипа

Повече информация, може да намерите тук Цената на този панел е 160,00 лв.