Коронавирус (COVID-19)- пакети

Лаборатория  „Бодимед“ представя специализирани пакети, които дават информация за състоянието на организма Ви при евентуално заразяване с Коронавирус.
От тях може да се възползват пациенти със съмнения за COVID-19, с или без симптоматика.

Първият пакет включва:

Кръвна картина (14 показателя), ДКК, СУЕ, АлАТ, АсАТ, Глюкоза, Креатинин, CRP количествен.
Цена 20,00 лв 

Вторият има по-висока диагностична стойност :

Кръвна картина (14 показателя), ДКК, СУЕ, АлАТ,АсАТ, Глюкоза, Креатинин, Албумин, LDH, CRP количествен, Ferritin, D dimers, Протромбиново време
Цена 66,00 лв