Adventia – Генетично изследване за по-добри житейски решения

Какво е Adventia?
Adventia е нов генетичен тест за скрининг за наследствени заболявания.
Скринингът за генетичен носител може да Ви помогне като сведете до минимум риска от предаване на генетично заболяване на децата си и да Ви даде представа за вашия репродуктивен избор.
Adventia е специално разработен, за да бъде полезен за всички, независимо от етническия произход и семейната история.

Adventia панели
Индивидуални панели – Представлява шест отделни теста за високочестотни и тежки генетични заболявания:

  • A-таласемия
  • B-хемоглобинопатии
  • Муковисцидоза
  • Мускулна дистрофия на Дюшен
  • Fragile X
  • Спинална мускулна атрофия.

Основен панел – включва 19 генетични заболявания, препоръчани от международни генетични организации като ACMG и ACOG * поради тяхната висока честота и тежест. Панелът, включва всички заболявания, тествани в Индивидуални панели, както и други заболявания, включително фенилкетонурия, група анемия на Fanconi A и болест на Tay-Sachs.

Разширен панел – включва 229 заболявания, обхваща основен панел и широк спектър от метаболитни, сърдечно-съдови, хематологични, мускулни, имунологични, неврологични и белодробни заболявания и други.

Повече информация може да намерите тук

Кога да си направя генетичен тест?
Adventia може да се направи от всеки пациент, който иска да бъде информиран дали е носител на генетично заболяване. Както и при следните случаи:

    За двойки, които планират да създадат семейство и искат информация за генетичното наследство

  Всеки индивид или двойка, преминали през асистирана репродукция, включително IVF Ин витро оплождане и генетично изследване преди имплантация (PGT-M)

  Донори на сперма и яйцеклетки и получатели на дарение на сперма или яйцеклетки

    Индивиди с фамилна анамнеза за генетична мутация

    Всеки индивид, който желае да научи повече за генетичния си произход

Как да направя Adventia?

  • Заповядайте в лаборатория „Бодимед“, където професионален екип ще Ви вземе бокална проба;
  • Вашата проба ще бъде изпратена за анализ в NIPD;
  • Вие ще получите Вашите резултатите до 2-3 седмици.

Имате ли още въпроси?
За допълнителни въпроси, моля се свържете с нас на e-mail: office@bodimed.com