Важна информация относно цифровите COVID сертификати

Уважаеми пациенти,
Моля, имайте предвид следната информация!

Цифровите COVID сертификати на ЕС СЛЕД  преболедуване се издават чрез HIS.BG само на пациенти регистрирани в системата с ПОЛОЖИТЕЛЕН PCR.

Пациентите, регистрирани с ПОЛОЖИТЕЛЕН Ag тест получават „Удостоверение за преболедуване“, важащо само на територията на РБългария.

В обобщение ЦИФРОВ СЕРТИФИКАТ се издава при:

  • ПОЛОЖИТЕЛЕН PCR
  • ОТРИЦАТЕЛЕН PCR
  • ОТРИЦАТЕЛЕН Ag тест

УДОСТОВЕРЕНИЕ, важащо само на територията на Р. България се издава при:

  • ПОЛОЖИТЕЛЕН Аg тест

Отговорност на всеки пациент е да уточни необходимите му документи за пътуване изискуеми от съответните гранични власти, сроковете им на валидност, както и да следи непрекъснато изменящите се изисквания в съответната държава!