Световен ден на диабета

Какво представлява диабетът?

Диабетът е хронично заболяване, при което е нарушено усвояването на захарта от клетките на организма и повишаването на нивата й в кръвта. Това увеличава риска от усложнения, като инсулт и сърдечно-съдови заболявания. Има различни типове диабет и съответно различно лечение.

Изследвания за диабет

В лаборатория Бодимед можете да си направите пълния набор от изследвания за диабет, нужни за диагностициране:

  • кръвно-захарен профил/ОГТТ (трикратно)
  • HbA1c – гликиран хемоглобин
  • микроалбуминурия

Повече информация можете да откриете тук: изследвания за диабет  

За високото качество на обслужването, съобразено с нуждите на всеки пациент, се грижи екип от близо 110 висококвалифицирани специалисти, който гарантира бързо и качествено извършване на изследванията и осигурява диагностична информация.