Сертификати за наличие на антитела срещу SARS-CoV2

Уважаеми Пациенти,

Във връзка с издаване на сертификати за наличие на антитела срещу SARS-CoV2 Ви информираме при какви условия може да стане това, според заповед №РД-01-915/ 09.11.2021, издадена от министъра на здравеопазването:
„Удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2, доказано чрез
лабораторен тест за количествено изследване на Anti-SARS-CoV2 IgG със стойности повече
от 150 BAU/ml. Изследването се извършва с лабораторни диагностични тестове (ин витро
медицински изделия – IVD), които имат “СЕ“ маркировка и са включени в базата данни на
Съвместния изследователски център към Европейската комисия към 03.11.2021 г. Тестовете
трябва да са с най-малко 97% специфичност и най-малко 92% чувствителност.
Удостоверението се създава в Националната информационна система за борба с COVID-19
само за лица с лабораторни резултати, отговарящи на посочените и е достъпно в електронен
формат на интернет страницата на Националната здравна информационна система –
https://his.bg. Удостоверението е с валидност до 90 дни от датата на лабораторния тест и се
издава за изследвания, направени след влизането в сила на тази заповед.“
За изследвания, извършени преди 11.11.2021г., няма възможност да бъдат генерирани сертификати.

Ако имате допълнителни въпроси можете да ни пишете на office@bodimed.com