Новото поколение неинвазивен пренатален тест

Какво е пренатален тест?

Veracity™ е пренатален тест за бременни, който установява различни генетични аномалии при плода.

Какви видове пренатални тестове се предлагат?

Провеждането на ултразвуково изследване и биохимичен кръвен тест се извършват през първия триместър на бременността. В съчетание с особености като възрастта на бременната жена, те биха могли да изчислят риска от появата на специфични генетични състояния у ембриона, без изследване на неговото ДНК. По правило този тип пренатална диагностика е с точност между 80 и 95%.

Ако резултатът от тази диагностика покаже повишен риск от генетични аномалии при плода, лекарите назначават инвазивни тестове като амниоцентеза или хорионна биопсия (ХБ), които се отличават с около 99% точност. Един от съществените недостатъци на тестовете като амниоцентеза или хорионна биопсия е, че причиняват аборт при 1/200 от случаите.

С пренатална диагностика Veracity™ получавате изключително точен резултат от над 99%. Това е неинванзивен пренатален тест с гарантирана безопасност, с който си осигурявате избягване на риска от усложнения.

Как работи скрининг тест Veracity™?

По време на бременността ДНК на плода навлиза през плацентата в кръвообращението на майката и започва да циркулира с нейната ДНК. Пренатален скрининг Veracity™ дава възможност да се измери свободната ДНК на плода в кръвта на бременната.

Специалистите в „БОДИМЕД“ взимат венозна проба от бременната и я изпращат за анализ в специализирана лаборатория. Там свободната ДНК на плода от кръвта на майката се изолира и се изследва с патентована, иновативна биоинформативна технология. Точността на тази пренатална диагностика е изключителна, а тестът позволява да се открият фетални анеуплоидии, ако има такива.

Какво открива Veracity™ тестът?

Пренатален скрининг Veracity™ успешно открива най-честите фетални анеуплоидии генетични състояния, причинени от абнормален брой на част от хромозомите:

 • Синдром на Даун (тризомия 21)
 • Синдром на Едуардс (тризомия 18)
 • Синдром на Патау (тризомия 13)
 • Синдром на Търнър (Монозомия X)
 • Троен X синдром (тризомия X)
 • Синдром на Клайнфелтер (XXY)
 • Синдром на Якобс (XYY)
 • Микроделеции (Di-George синдром, 1p36, Smith-Magenise синдром и Wolf-Hirschhorn синдром)
 • Определяне на пола може да се направи по желание

Колко точен и безопасен е Veracity?

Veracity™ работи като директно изследва ДНК на плода. Това позволява изключителна точност на резултатите – над 99%, и улавяне на най-честите фетални анеуплоидии. Този вид пренатален скрининг е напълно безопасен за детето, тъй като за него е необходима единствено кръвна проба от бременната. За разлика от инвазивните методи, като ХБ и амниоцинтезата, при него няма опасност от преждевременно прекъсване на бременността.

Има ли възрастови ограничения за провеждането на Veracity™?

Няма – всяка бременна жена, независимо от нейната възраст, може да се възползва от предимствата на Veracity™ пренатален скрининг. Както е известно, генетичните аномалии могат да се появяват при всяка бременност, макар честотата им да се увеличава с напредване на възрастта на майката. Ако имате необходимост от допълнителна информация – консултирайте се с Вашия лекар.

Кога най-рано мога да проведа Veracity?

Veracity е иновативен пренатален скрининг и едно от основните му предимства е, че може да бъде направен още в десетата седмица от бременността, което Ви дава възможност да разполагате с бързи и точни резултати.

Как да направя Veracity?

 • Посетете ни не по-рано от десетата седмица на бременността;
 • Консултирайте се за неинванзивните пренатални тестове с Вашия лекар;
 • Елате в лабораторията ни, за да вземем венозна кръв;
 • „БОДИМЕД“ ще изпрати пробата за анализ в NIPD;

Резултатите на английски език ще пристигнат при Вашия лекар в срок от 10 работни дни след теста.

Имате ли още въпроси?

Ако имате още въпроси, които желаете да ни отправите, можете да се свържете с нас на e-mail: office@bodimed.com