Нов тест Alex2

Лаборатория Бодимед представя новия ELISA тест за алергии – Alex2, позволяващ едновременното измерване в кръвна проба на алерген специфичните IgE (sIgE) и на общите IgE (tIgE) антитела.

Антителата от клас IgE играят ключова роля в развитието на алергия от бърз тип. По време на алергична реакция предизвикана от различни алергени (напр. полени, частици от акари и др.), се появяват симптоми като сърбеж и зачервявания на очите, хрема, кожни обриви, астма, гастроинтестинални оплаквания или в редки случаи – животозастрашаващи реакции (анафилактичен шок). Най-често алергията се появява в ранна детска възраст. Alex2 тестът отчита наличието на специфични IgE антитела към всички основни типове алергени (без лекарствени алергени).

Alex2 включва 295 молекулни алергена от 165 източника –  пълният списък вижте тук

Въз основа на панелa от алергенни екстракти и молекулни алергени се получава представа за състоянието на сенсибилизация на всеки пациент, което е в помощ на диагностицирането на IgE медиираните заболявания.