Микозите са заболявания, причинени от микроскопични гъбички.

Микозите са заболявания, причинени от микроскопични гъбички. Кожно-лигавичната кандидоза е най-честата инфекция на телесните покривки причинени от гъбички. Провежданата в света и у нас, в продължение на години профилактична терапия на микозите с широкоспектърни антимикотици, доведе до отчитане на повишена лекарствена резистентност на гъбичките. От голямо значение е изследването на лекарствената чувствителност/антибиограма на гъбички при хронични рецидивиращи вагинални и орални кандидози.

В микробиологичната лаборатория на МДЛ Бодимед са въведени стандартизирани тестове за едновременно доказване в клиничен материал видова идентификация и антибиограма на гъбички.

За повече информация: office@bodimed.com.