Комбиниран тест за алергии (ALEX – Allergy Explorer)

ALEX – Allergy Explorer  – мултиплексен тест за едновременното количествено определяне на тотално ИгЕ (t IgE)  и специфични ИгЕ (s IgE) към 282 алергени.

Клинични показания:

ALEX панела дава възможност за получаване на почти пълна картина за сенсибилизационния статус на пациента.

Предимствата на ALEX теста:

– едновременно определяне на t IgE  и 282 s IgE

Широката гама от алергени- полени(тревни, дървесни и от плевели), епителна тъкан от животни(домашни любимци и селскостопански животни), акари (дом.прах), растителни храни(плодове, зеленчуци, гъби, ядки, семена, бобови растения, зърнени храни и подправки), животински храни (месо, мляко, яйце, риба и морски дарове), микроорганизми и спори(плесени и дрожди), насекоми и токсини(пчела,оса,хлебарка) , латекс.

– количествен израз на резултата

– включено CCD инхибиране увеличаващо специфичността

Повечето алергени произхождащи от растения и насекоми съдържат крос-реактивни карбохидратни детерминанти (CCDs). Антитела насочени срещу CCDs кръстосано реагират към всички протеини, съдържащи CCD епитопи. Приблизително 25% от пациентите имат анти-CCD IgE, което води до много позитивни s IgE резултати, особено при тестването на алергенни екстракти.

Приема се, че анти-CCD антителата  не са клинично значими.  С включването на мощен CCDs инхибитор по време на инкубацията на пробата намалява неспецифичните реакции и се увеличава специфичността.

 – индикация за специфична имунотерапия

Включването на алергенни молекули в ALEX панела спомага за интерпретацията на получените положителни резултати и преценката за приложимостта на специфична имунотерапия.

– оценка на риска за пациента

за избягване на тежки алергични реaкции към храни

– молекулна информация за кръстосана реактивност

Високотo ниво на tIgE не дава представа за  специфична сенсибилизация. Специфичните IgE продуцирани срещу различни алергени, показват, че индивида е бил в контакт с конкретния алерген, като стойности над 0,3 kUa/L се считат за положителни за този алерген. Положителния резултат не винаги корелира с клиничната изява и не винаги има изявени симптоми при излагане на дадения алерген.

За повече информация: bodimedlaboratory@gmail.com