Как да се подготвим за лабораторно изследване?

Как да се подготвим за лабораторно изследване?

За да могат резултатите от изследването най-точно да отразяват състоянието Ви, трябва да се сведат до минимум възможното отражение на многобройните фактори, които влияят на стойностите на лабораторните показатели. Това става в значителна степен ако се спазват следните стандартни изисквания:

Взимане на кръв сутрин между 7 и 10 ч. след 12 часов период, през който не е приемана храна, кафе, алкохол, лекарства, билки, хранителни добавки и не са пушени цигари.

Какво означава това на практика?

  • Да се явите за планирано изследване сутрин на гладно, без да сте пили кафе, чай, пушили цигари или приели медикаменти (ако взимате редовно лекарства-изпивате ги след като ви е взета кръвта).
  • Да сте приключили с гореизброените неща поне 12 часа преди да Ви бъде взета кръв, т.е ако се явите в лабораторията в 8.00 ч.,това е 20,00ч. предишната вечер (съответно да не се храните през нощта).
  • На гладно означава 12-14 часова хранителна пауза-всяко взимане на кръв по-късно през деня, няколко часа след хранене НЕ е на гладно.

Защо е важно да се спазват изискванията?

Доказано е влиянието на множество фактори върху стойностите на изследваните показатели. Те могат да повлияят, както към повишаване, така и към понижение на получените резултати. При комбиниране на различни повлияващи фактори, крайният им ефект върху лабораторните резултати най-често е непридвидим!

 Кои са най-важните повлияващи фактори:

  • физиологични денонощни колебания на редица параметри в нашия организъм – затова се препоръчва базисно изследване сутрин.
  • хранене – затова се препоръчва изследване на гладно.
  • прием на кафе и всички енергийни напитки, съдържащи кофеин, на чай (зелен, билков), на алкохол, цигари и т.н. – затова се препоръчва изследване 8-12 часа след техния прием.
  • медикаменти, хранителни добавки, наркотици и др. – поради голямото им количество, разнообразие и множество комбинации, които повечето хора приемат, действието им върху лабораторните резултати най-често е непредвидимо – затова се препоръчва изследване 8-12 часа след техния прием. В някои случаи се налага и прекратяването им няколко дни преди лабораторното изследване.
  • физическа активност, психично състояние – затова се препоръчва взимане на кръв след известен престой в седнало (за някои показатели даже в легнало) положение и в спокойно психично състояние – затова се препоръчва базисно изследване сутрин преди извършване на ежедневните физически усилия и натрупването на психично напрежение.