III-ти конгрес по Майчино-фетална медицина

Благодарим за възможността да участваме на III-ти конгрес по Майчино-фетална
медицина.

Бихме искали да изкажем нашите адмирации към целия екип на асоциацията по
Майчино-фетална медицина за отличната организация.

Поздравления за един много съвременен и успешен конгрес!

Повече за конгреса: http://bnr.bg/post/100970485/d-r-maria-ankova-v-kategoriata-na-riskovata-bre