Чревен микробиом

пренатален скрининг, пренатален тест

Наименование:

ЧРЕВЕН МИКРОБИОМ
Молекулярно-биологичен анализ за цялостна оценка на чревната флора)

Клинични показания:

Интестиналната микрофлора – съвкупността от всички микроорганизми населяващи дебелото черво, е от съществено значение за човешкото здраве. Човешкото тяло се състои от около 10 трилиона (1013 клетки). Броят на симбиотичните микроорганизми, живеещи на кожата, лигавиците и червата, е 10 пъти по-голям от броя на човешките клетки (1014).
Микробиотът съдържа приблизително 30 пъти повече гени от човешкия геном (Shreiner A. et al., 2015). Ето защо не е изненадващо, че поради своя огромен метаболитен потенциал, бактериалната маса на червата, която може да тежи до 1.5 кг, се приема за отделен орган – МИКРОБИОМ.
Бактериите са жизнено необходими за човешките същества. Съгласно текущото състояние на научните изследвания над 1000 различни видове бактерии колонизират човешки същества и всеки човек има най-малко 160 вида, пряко или непряко участващи във физиологичните процеси: Основна роля в повишаване на устойчивостта на колонизиране, „Производство“ на хранителни съставки и витамини, Основна роля при определяне на перисталтика и консистенцията на изпражненията, Мощна имуномодулираща роля.

Многобройни проучвания доказват, че дисбиозата в чревната микрофлора се свързва с различни заболявания които GANZIMMUN Diagnostics AG е включила в рисков профил за оценка на МИКРОБИОМ-свързани заболявания:

  • Метаболитни: Затлъстяване, диабет тип II, сърдечно-съдови заболявания, неалкохолна и алкохолна чернодробна стеатоза
  • Синдром на раздразненото черво: Раздразнителни черва, синдром на пробив на червата, хистаминозна непоносимост, непоносимост към храните, SIBOS
  • Възпалителни: Хронични възпалителни заболявания на червата, колоректален карцином, дисбиоза, намалена устойчивост колонизация, чувствителност към стомашно-чревни инфекции
  • Автоимунни: Цьолиакия, ревматоиден артрит, псориазис, алергии / астма, диабет тип I
  • Неврологични: Депресия, синдром на хроничната умора, разстройства от аутистичния спектър, болест на Паркинсон, болест на Алцхаймер.

В изследването могат да бъдат включени и патогенни бактерии, като токсин А / В-продуциращи Clostridium difficile, които причиняват антибиотик-индуцирани диарии и Helicobacter pylori, който причинява язви в стомаха и в дванадесетопръстника, както и рак на стомаха. От особена важност по отношение на Helicobacter pylori е наблядаваната покачваща се резистентност срещу кларитромицин.

Метод

От юни 2016 г. GANZIMMUN Diagnostics AG предлага метод базиран на секвениране от ново поколение, използван досега само за изследователски цели. Този метод позволява определянето на почти всички известни досега бактерии. Методът позволява определянето и на анаеробни бактериални щамове, които не могат да бъдат културелно определени.

Тълкуване на резултати:

Резултатите от изследването на микробиома включват:
1. Анализ на видовия състав на чревната микрофлора (разнообразие)
2. Оценка на бактериалната дисбиоза
3. Определяне на ентеротипа
4. Честотно разпределение на най-важните бактериални щамове
5. Определяне на съотношението Firmicutes / Bacteroidetes
6. Оценка на мукозо-протективната микрофлора
7. Анализ на рисковите фактори за заболявания, свързани с микробиома
8. Интерпретация на находките
9. Препоръки за лечение, включително хранителни терапевтични мерки.

Резултатите се изписват на английски език

Проба: Специален сет за събиране, съхранение и транспорт на проба изпражнение.

Срок за изработване: до 15 работни дни

Цена: 315,00 лв.