Бодимед предлага ново изследване – спермограма

Уважаеми пациенти, съобщаваме Ви, че вече ще може да правите изследването спермограма в лаборатория Бодимед, според критериите на СЗО.

Спермограма представлява пълен анализ на семенна течност (сперма). Дава се възможност за оценка способностите на сперматозоидите за оплождане.

Изследването се използва за установяване на мъжкия стерилитет, както и след вазектомия. С него се измерват следните показатели:

  • Обем на еякулата в милилитри – измерва се количеството на еякулата.
  • pH на еякулата – определя се степента на алкалност и киселиннност на семенната течност.
  • Време на втечняване.
  • Концентрацията (брой) на сперматозоидите, определя се броя на сперматозоидите в милилитър. Референтните стойности са съобразени според критериите на СЗО.
  • Общ брой сперматозоиди.
  • Оценка на сперматозоидната подвижност в %, определя се процентът на сперматозоидите, които имат прогресивно, непрогресивно движение, или тези които са неподвижни.
  • Морфология на сперматозоидите, определя се в % на сперматозоидите с нормална и абнормална форма, като се анализират главата, обемът на акрозомата, клетъчните включвания, шийка, предна и опашна част.
  • Брой левкоцити в еякулата, като броя на белите кръвни тела дава информация за наличие на инфекция.
  • Жизненост на сперматозоидите.

Можете да се възползвате от изследването в пункта ни в гр. София на ул. Лайош Кошут №4 всеки делничен ден от 08:00 до 14:00ч.

Очакваме ви, когато трябва да сте сигурни!