Благодарим Ви за огромния принос към една кауза, подкрепяна от нас, а именно – Фондация за нашите деца.

Уважаеми, пациенти,

Бихме искали да Ви благодарим за огромния принос към една кауза, подкрепяна от нас, а именно – Фондация за нашите деца.

Фондация Нашите деца тридесет години работи за най-добрия интерес на децата и за това те да растат в сигурна семейна среда, независимо дали в родното, осиновително или приемно семейство. Всеки ден са водени от мисията си да създават среда, в която децата в ранна възраст развиват своя потенциал, заедно със семействата и общността. Благодарни са за всяка усмивка, прегръдка, подадена ръка и подкрепа!

За период от шест години сте дарили сумата от 10 454,33 лв.!

За първите шест месеца от 2022г. резултатът от Вашата подкрепа е отразен в:

Тази грамота е благодарение на Вас!