Витамин D (25-OH)

30,00 лв.

Витамин D (25-OH)

30,00 лв.

Синоними

Vitamin D, 25-OH Vitamin D

Клинични показания

Витамин D е стероиден хормон-прекурсор, който се произвежда в кожата при излагане на слънчева светлина или се доставя с храни (жълтък, рибно масло и растения). Витамин D е неактивен и се подлага на две последователни окисления в черния дроб и бъбреците, за да се превърне в биологично активния 1.25 (ОН)2-витамин D. Двете най-важни форми са D3 (холекалциферол) и D2 (ергокалциферол). За разлика от D3, D2 трябва да се приема с храната. В плазмата D3 и D2 са свързани с Витамин-D-свързващ протеин и се транспортират до черния дроб, където се хидроксилират. 25-ОН-Vitamin D е метаболитът, който трябва да се измерва, за определянето на статуса, тъй като е основната форма на съхранение. Тази първична циркулираща форма, е биологично неактивна и е с около 1000 пъти по-високи нива от 1.25(ОН)2- Vitamin D. Полуживотът на 25-ОН-Vitamin D е 2-3 седмици. Повече от 95 % от 25-ОН-Vitamin D, е 25-ОН-Vitamin D 3, докато 25-ОН-Vitamin D2 достига измерими нива при пациенти, приемащи D2 добавки. Дефицитът на Vitamin D е честа причина на хиперпаратироидизъм. Повишаване на нивата на РТН, особено при по-възрастни с недостиг на Vitamin D, може да причини остеомалация, повишено костно разграждане, намалена костна маса и риск от фрактура на костите. Ниските концентрации на 25-ОН-Vitamin D, се свързват също с по-слаба минерална плътност на костите. Заедно с други клинични показания, резултатите могат да се използват като помощно средство при оценката на костния метаболизъм. До момента витамин D доказано оказва влияние върху над 200 различни гена. С неговата недостатъчност са свързани диабети, различни форми на рак, кардиоваскуларни заболявания, автоимунни заболявания и вроден имунитет.

Проба

Серум, Плазма (K2 или K3 EDTA, Li хепарин); 9 (+191) µl

Обработка

Стандартна

Стабилност на пробатa

Стайна (15-25°С): 8 часа
Хладилник (2-8°С): 4 дни
Фризер ((-15)–(-25)°С): 24 седмици (отделен серум или плазма)

Аналитичен метод

ECL

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

nmo/L

Референтен интервал

Мъже/Жени: 80 - 250 nmol/L

Стойности в интервала 25 - 80 nmol/L се определят като „недостатъчност:“, а под 25 nmol/L, като „Тежък дефицит“

Акредитиран

Да

В сила от

05/02/2024

Допълнителна информация
Тъй като тестът съдържа моноклонални миши антитела, при пациенти, третирани с такива антитела могат да се получат отклонения. В редки случаи резултатът може да бъде повлиян от високо титър на антитела срещу стрептавидин.