Витамин B12

23,00 BGN

Витамин B12

23,00 BGN

Синоними

Vitamin B12, Cobalamin

Клинични показания

Най-честата причина за тежък дефицит на витамин B12 е липсата на вътрешен фактор поради автоимунен атрофичен гастрит. Заболяването е исторически наричано "злокачествена анемия", въпреки че у много пациенти симптомите са главно неврологични. Дефицит на витамин В12 има и при малабсорбция поради гастректомия, възпалително заболяване на червата или хранителна недостатъчност, напр. при строги вегетарианци (вегани). Витамин В12 е важен за синтеза на ДНК, регенерирайки метионин за синтеза на протеини и метилирането, както и за развитието и първоначалната миелинизация на централната нервна система (ЦНС) и за поддържането на нормална функция на ЦНС. Недостигът на витамин В12 е често срещан сред възрастните хора и в по-бедните групи от населението. Дефицитът на витамин В12 влияе върху синтеза на еритроцитите, което води до мегалобластна анемия, дължаща се на анормален синтез на ДНК. Поради анормално метилиране води до периферна невропатия, деменция, слаби когнитивни функции и депресия. Дефицита или изчерпването на витамин B12 увеличава риска от дефекти на невралната тръба, остеопороза, мозъчно-съдови и сърдечно-съдови заболявания. Ранната диагноза е от съществено значение поради латентното естество на заболяването и риска от трайно неврологично увреждане.

Проба

Серум, Плазма (K2 или K3 EDTA, Na и Li хепарин); 9 (+191) µl

Обработка

Стандартна

Стабилност на пробатa

Стайна (15-25°С): 2 часа
Хладилник (2-8°С): 2 дни
Фризер ((-15)–(-25)°С): 56 дни (отделен серум или плазма)

Аналитичен метод

ECL

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

pmol/L; Фактори за преобразуване: pmol/L x 1.36 = pg/mL

Референтен интервал

Мъже/Жени: 145 - 569 pmol/L

Акредитиран

Да

В сила от

05/02/2024

Допълнителна информация
При пациенти, които са на биотиново лечение (> 5 mg/ден) не трябва да се провежда изследването поне 8 часа след последният прием на биотин.
Тъй като тестът съдържа моноклонални миши антитела, при пациенти, третирани с такива антитела могат да се получат отклонения. В редки случаи резултатът може да бъде повлиян от високо титър на антитела срещу стрептавидин.