Veragene (Veracity разширен панел + микроделеции + 100 моногенни заболявания)

1170,00 лв.

Veragene (Veracity разширен панел + микроделеции + 100 моногенни заболявания)

1170,00 лв.

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
Veragene теста представлява кръвна проба от майката и бокална проба от бащата, като включва: Т21, Т18, Т13, Aneuploides X/Y, Микроделенции (DiGeorge, 1p36 deletion, Smith-Magenis, Wolf Hirschhorn), 100 моногенни заболявания, Пол на плода.