Veggie-Check Standard

101,00 BGN

Veggie-Check Standard

101,00 BGN

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
Теста включва: ПКК, CRP, желязо, трансферин, феритин, белтък, урея, калций, витамин D, витамин В12, фолиева киселина.