Варицела Зостер (Varizella Zoster IgM)

28,00 лв.

Варицела Зостер (Varizella Zoster IgM)

28,00 лв.

Синоними

IgM антитела към варицела

Клинични показания

Диагностика на вирусни заболявания

Проба

Серум, Плазма (K-EDTA, цитратна, Na-,Li-хепарин); 20 µl (+ 150 µl мъртъв обем)

Обработка

Стандартна

Стабилност на пробатa

RT: 1 ден
2-8°С: 7 дни
-20°С: 30 дни (отделен серум или плазма)

Аналитичен метод

CLIA, качествен тест

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

Index

Референтен интервал

<1.0-отрицателен
≥1.0 положителен

Акредитиран

Не

В сила от

10/07/2023

Допълнителна информация
Варицелата е остро инфекциозно заболяване, причинено от вирус, принадлежащ към род Herpesviridae- Varicella Zoster Virus (VZV). При първоначална среща с вируса се развива варицела, като след първичната инфекция вирусът остава в латентен вид в нервните ганглии и при реактивиране причинява зостерна инфекция. Диагнозата се поставя при проявата на характени клинични симптоми. Серологичните маркери не са подходящи да ранна диагноза на варицела или зостерна инфекция, като в повечето случи имат ретроспективно значение. Откриването на IgM антитела насочва към активна VZV инфекция, но не може да направи разграничаване между първична инфекция, реинфекция или реактиваци, тъй като антитела от този клас се произвеждат при всяка среща с вируса. По правило образуването им започва 4-5 дни след повата на типичния обрив. IgM антитела могат да се открият едва в 50% от случаите на зостерна инфекция и имат ниска специфичност.