Урокултура (стерилна урина)

15,00 лв.

Урокултура (стерилна урина)

15,00 лв.

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
Биологичен материал: Първа сутрешна урина, средна порция след добър тоалет на гениталиите в стерилен контейнер. Съхранение: До 48 часа в специален контейнер от затворена система на BD, след добър тоалет на гениталиите. В стерилен контейнер до 2 часа. Спазване на изискванията е във Ваша полза и осигурява коректност на резултата.