Урея

3,50 лв.

Урея

3,50 лв.

Синоними

Urea, BUN

Клинични показания

Урея е основният краен продукт от метаболизма на аминокиселините. Определянето е широко използван скрининг тест за функционирането на бъбреците. Когато се използва заедно с определянето на креатинин в серум, може да спомогне диференциалната диагностика на три типа азотемия: предбъбречна, бъбречна и следбъбречна. Повишена концентрация се наблюдава при неправилна бъбречна перфузия, шок, намален обем на кръвта (предбъбречни причини), хроничен нефрит, нефросклероза, тубулна некроза, гломеруларен-нефрит (бъбречни причини) и обструкция на пикочния канал (следбъбречни причини). Краткотрайно повишаване може също да се наблюдава в периоди на висок прием на протеини. Непредсказуеми нива се появяват при чернодробни заболявания.

Проба

Серум, Плазма(EDTA, хепарин), Урина събирана 24 часа.; 3 (+97) µl

Обработка

Стандартна

Стабилност на пробатa

серум, плазма
Стайна (15-25°С): 7 дни
Хладилник (2-8°С): 7 дни
Фризер ((-15)–(-25)°С): 12 месеца (отделен серум или плазма)

Урина без консерванти
Стайна (15-25°С): 2 дни
Хладилник (2-8°С): 7 дни
Фризер ((-15)–(-25)°С): 1 месец

Аналитичен метод

Кинетичен тест с уреаза и глутамат дехидрогеназа

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

Серум/плазма: mmol/L, Урина: mmol/l, mmol/24ч. Урея (mmol/L)*2.801=BUN (mg/dl)

Референтен интервал

Жени/Мъже: 2.76-8.07 mmol/L
за деца (от 0 до 1 г.в.) : 1.43 - 6.78 mmol/L
за деца (от 1 до 18 г.в.) : 1.79 - 6.43 mmol/L

Урина: 428-714 mmol/24ч.

Акредитиран

Да

В сила от

02/02/2024

Допълнителна информация
Урина - развитието на бактерии и високо съдържание на амоняк в атмосферата могат да причинят неправилно завишаване на резултатите.
Комбинацията висока урея и нормален креатинин е почти невъзможна от медицинска гледна точка.