TSH

17,00 лв.

TSH

17,00 лв.

Синоними

ТСХ, тиреостимулиращ хормот, ТТХ, тиреотропен хормон, тиротропин

Клинични показания

TSH е гликопротеин с маса 30000 D съставен от две субединици. β-субединицата носи TSH-специфична, имунологична и биологична информация, а α-веригата е идентична с LH, FSH и hCG. TSH се секретира от специфичните базофилни клетки на предният дял на хипофизата и има циркадиален секреторен ритъм. TSH стимулира щитовидната жлеза за синтез и секретиране на щитовидни хормони, а също така има и пролиферативен ефект. Хормоните на щитовидната жлеза упражняват негативен обратен контрол на хипофизната секреция на TSH, и то преди всичко чрез концентрацията на свободния тироксин. Опрeделяне нивото на TSH служи за диагностициране на нарушената функция на щитовидната жлеза: първичен хипотиреоидизъм, хипертиреоидизъм, вторичен хипотиреоидизъм, скрининг на вроден хипотиреоидизъм, мониторинг на заместително лечение с fТ4 или супресираща терапия, в случаи на хиперпролактинемия или хиперхолестеролемия.

Проба

Серум, Плазма (K2 или K3 EDTA, Li хепарин)

Обработка

стандартна

Стабилност на пробатa

Стайна (15-25°С): 8 дни
Хладилник (2-8°С): 14 дни
Фризер ((-15)–(-25)°С): 24 месеца

Аналитичен метод

ECL

Работи се

ежедневно

Измерителна единица

µIU/mL (равнозначно на mIU/L)

Референтен интервал

Мъже/Жени: 0.27 - 4.20 µIU/ml

Акредитиран

да

В сила от

01/12/2023

Допълнителна информация
При пациенти, които са на биотиново лечение (> 5 mg/ден) не трябва да се провежда изследването поне 8 часа след последният прием на биотин.
В редки случаи резултатът може да бъде повлиян от висок титър на антитела срещу стрептавидин.
Намален TSH може да има при бременност в първо тримесечие, поради наличието на хетерофилни антитела.