TSH рецепторни антитела (TSH-R-Ab)

37,00 BGN

TSH рецепторни антитела (TSH-R-Ab)

37,00 BGN

Синоними

ТСХ рецепторни антитела, TRAK, ТРАК, ТРАБ

Клинични показания

Хипертиреоидизмът при болест на Graves (автоимунен хипертиреоидизъм) обикновено се причинява от TSH-R-Ab. TSH-R-Ab са стимулиращи, блокиращи или неутрални. Стимулиращото действие на TSH-R-Ab не е под контрола на негативната обратна връзка, което води до тиреотоксично състояние. TSH-R-Ab се определя при: ▪ Наличието на TRAb показва, че тиреотоксикозата е с автоимунна етиология, а не поради токсична нодуларна гуша. ▪ Лечение на болест на Graves с тиреостатик. Ниските нива или липса на TRAb след лечение може да показват ремисия на заболяването. ▪ TRAb са IgG клас антитела, преминават през плацентата и могат да предизвикат неонатално заболяване на щитовидната жлеза. Измерването на TRAb по време на бременност при пациенти с анамнеза за заболяване на щитовидната жлеза е важно при оценката на риска от заболяване на щитовидната жлеза при новороденото.

Проба

Серум; 30 (+170) µl

Обработка

Стандартна

Стабилност на пробатa

Стайна (15-25°С): 8 дни
Хладилник (2-8°С): 8 дни
Фризер ((-15)–(-25)°С): 24 месеца (отделен серум или плазма)

Аналитичен метод

ECL; Област на измерване (LLQ – ULCC): 0.8 - 40 IU/L

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

IU/L

Референтен интервал

Мъже/Жени: оптимален „Cut-off“ - 1.75 IU/l

Акредитиран

Да

В сила от

10/07/2023

Допълнителна информация
При пациенти, които са на биотиново лечение (> 5 mg/ден) не трябва да се провежда изследването поне 8 часа след последният прием на биотин.
Тъй като тестът съдържа моноклонални миши антитела, при пациенти, третирани с такива антитела могат да се получат отклонения. В редки случаи резултатът може да бъде повлиян от високо титър на антитела срещу стрептавидин.