Трикратно изследване на фецес за чревни протозои и хелминти

40,00 BGN

Трикратно изследване на фецес за чревни протозои и хелминти

40,00 BGN

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
Необходими консумативи: 3 /три/ контейнера за фецес с прикрепена лъжичка към капака. Материал: Фецес. Необходимо количество: 1/3 от контейнера. Транспортиране: На хладно/в хладилна чанта. Начин на съхранение: t. 2-8°С. Да не се замразява! Транспортира се веднага или се съхранява на вратата на хладилник. Спазване на изискванията е във Ваша полза и осигурява коректност на резултата.