Триглицериди (Tg)

3,50 лв.

Триглицериди (Tg)

3,50 лв.

Синоними

TGL

Клинични показания

Триглицеридите са естери на глицерола с мастни киселини. Те са един от основните източници на енергия за организма. Голяма част от тях се усвоява алиментарно, а друга е с ендогенен произход. В кръвта се транспортират в състава на липопротеините, където се хидролизират от ензима липопротеинлипаза до глицерол и мастни киселини и по този начин могат да се усвоят от клетките, имащи нужда от триглицериди. Определянето на триглицериди се използва при диагностицирането и лечението на пациенти със захарен диабет, нефроза, чернодробна обструкция, нарушения в липидния метаболизъм и множество други ендокринни заболявания.

Проба

Серум, Плазма (K2 EDTA, Li хепарин); 2 (+98) µl

Обработка

Стандартна; Две седмици преди изследването, да се спрат диети, да се спрат лекарствени средства повлияващи липидната обмяна. Преди изследването да се осигури 12 ч. гладуване и 24 ч. изключване на алкохол и физически натоварвания.

Стабилност на пробатa

Стайна (15-25°С): 2 дни
Хладилник (2-8°С): 10 дни
Фризер ((-15)–(-25)°С): 3 месеца (отделен серум или плазма)
Няколко години при замразяване при (-75)°С

Аналитичен метод

Ензимен, колориметричен метод; Област на измерване (LLD – ULCC): 0.1 – 10.0 mmol/l

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

mmol/l; Фактор за преобразуване: mmol/L × 88.5 = mg/dL

Референтен интервал

Съгласно NCEP (National Cholesterol Education Program)
Мъже/Жени: < 1.7 mmol/L

Акредитиран

Да

В сила от

02/02/2024

Допълнителна информация
Клинична интерпретация съгласно препоръките на ЕAS (Study Group, European Atherosclerosis Society. Strategies for the prevention of coronary heart disease. European Heart Journal 1987;8:77) се прави заедно със стойностите за общ холестерол:
Триглицериди < 2.26 и Холестерол < 5.18 = няма смущения в липидния метаболизъм
Триглицериди > 2.26 и Холестерол > 7.77 = има смущения в липидния метаболизъм