Свободен Т4 (FT4)

17,00 BGN

Свободен Т4 (FT4)

17,00 BGN

Синоними

Free T4, fT4

Клинични показания

Тироксинът е основният хормон на щитовидната жлеза. Той се произвежда от нейният жлезист епител и се складира в големи количества в тиреоидните фоликули, свързан ковалентно с тиреоглобулина. Свързаният с плазмените протеини тироксин (99.97%) е метаболитно неактивен, а свободният тироксин (0.03%) е този, който осъществява хормоналните ефекти в периферните тъкани. Около 1/3 от тироксина се дейодира до трийодтиронин. Повишени стойности на FT4 се установяват при: автономен аденом, болест на Graves', в ранните етапи на тиреоидитът на Хашимото – Hashi-токсикоза, Болест на Basedow, Токсичен аденом на щитовидната жлеза (болест на Plummer), Подостър тиреоидит на De-Quervain, Тумори на щитовидната жлеза, Екстратиреоидни тумори, първичен хипертиреоидизъм, заместителна терапия (последен прием на L-тироксин по-малко от 24 часа преди вземането на биологичният материал), в някои случаи на радио-йод лечение, в редки случаи при тумор на хипофизната жлеза. Понижени стойности на FT4 се установяват при: Тиреоидит на Hashimoto – след преходно хипертиреоидно състояние, Идиопатичен микседем, Субтотална тиреоидектомия, напр. при лечение на болестта на Basedow, В хода на лечение с І131, Вродени хипотиреози, Лекарствени средства – Всички тиреостатици потискат вграждането на йод в тиронина и при по-продължително лечение и приложение на по-високи дози, настъпва понижаване на FT3 и FT4, съпроводено с повишаване на базалния TSH.

Проба

Серум, Плазма (K2 или K3 EDTA, Li хепарин)

Обработка

стандартна

Стабилност на пробатa

Стайна (15-25°С): 5 дни
Хладилник (2-8°С): 7 дни
Фризер ((-15)–(-25)°С): 30 дни

Аналитичен метод

ECL

Работи се

ежедневно

Измерителна единица

pmol/L

Референтен интервал

Мъже/Жени: 11.9 - 21.6 pmol/L

Акредитиран

да

В сила от

01/12/2023

Допълнителна информация
Тестът не може да се използва при пациенти, лекувани с понижаващи липидите препарати, съдържащи D-T4. Ако тироидната функция трябва да се провери при такива пациенти, първо терапията трябва да се прекрати за 4-6 седмици, за да може да се възстанови физиологичното състояние.
FT4 продукцията при плода започва около 10 г.с. Поради минималната активност на Т4 дейодизацията конвертирането на Т4 в Т3 почти не се осъществява. От 30 г.с. активността на дейодизацията се увеличава 10 пъти. Нивото на Т4 при новородените е около два пъти по-високо от това при възрастните.