Свободен Т3 (FT3)

17,00 BGN

Свободен Т3 (FT3)

17,00 BGN

Синоними

Free T3, fT3

Клинични показания

Тироидните хормони трийодотиронин (T3) и тироксин (T4) се секретират от щитовидната жлеза и играят жизнена роля в регулацията на скоростта на метаболизма, влияейки на сърдечно-съдовата система, растежа и костния метаболизъм, и са важни за нормалното развитие на гонадните функции и нервната система. T3 циркулира в кръвния поток като равновесна комбинация от свободен и свързан хормон. FT3 е биологично активна форма, която представлява само около 0.3 % от общия T3. Оставащият T3 е неактивен и свързан към серумните протеини, като TBG, TTR и албумин. Определянето на fT3 има предимството на независимост спрямо промените в концентрациите и свързващите свойства на тези свързващи протеини; поради тази причина допълнителното определяне на свързващия параметър (T‑uptake, TBG) не е необходимо. FT3 е полезно средство при клиничната рутинна диагностика за оценка на тироидния статус. Измерванията на FT3 подкрепят диференциалната диагноза на тироидни разстройства, като за определяне на степента на хипертиреоидизъм, за разграничаване на явен хипертиреоидизъм (ниски серумни нива на TSH и високи концентрации на тироидни хормони) от субклиничен хипертиреоидизъм (ниски нива на TSH и нормални концентрации на тироидни хормони) или за идентифициране на пациенти с T3 тиротоксикоза (ниски нива на TSH, високи нива на T3, нормални нива на T4).

Проба

Серум, Плазма (K2 или K3 EDTA, Li хепарин)

Обработка

стандартна

Стабилност на пробатa

Стайна (15-25°С): 5 дни
Хладилник (2-8°С): 7 дни
Фризер ((-15)–(-25)°С): 30 дни

Аналитичен метод

ECL

Работи се

ежедневно

Измерителна единица

pmol/L

Референтен интервал

Мъже/Жени: : 3.1 ‑ 6.8 pmol/L

Акредитиран

да

В сила от

01/12/2023

Допълнителна информация
При пациенти, които са на биотиново лечение (> 5 mg/ден) не трябва да се провежда изследването поне 8 часа след последният прием на биотин.
В редки случаи резултатът може да бъде повлиян от високо титър на антитела срещу стрептавидин