Свободен простат-специфичен антиген (fPSA)

20,00 лв.

Свободен простат-специфичен антиген (fPSA)

20,00 лв.

Синоними

Простат специфичният антиген, ПСА

Клинични показания

PSA тестовете нямат достатъчна чувствителност и специфичност, за средство за скрининг или ранно откриване на рак на простатата. PSA е орган-специфичен, тъй като се произвежда от секреторния епител на простатата, но се повишава при не злокачествени състояния като доброкачествена хиперплазия. Бързината на понижение на стойностите на PSA до неоткриваеми нива след радиотерапия, хормонална терапия или радикално хирургическо отстраняване на простатата, дава информация за успеха на терапията. Възпаление или травма на простатата (напр. в случаите на задръжка на урината или след ректален преглед, цистоскопия, колоскопия, трансуретрална биопсия, лазерно лечение или ергометрия), може да причини повишение на PSA. Редица изследвания са установили, че % свободен PSA е значително по-нисък при пациенти с рак на простатата, отколкото при тези с доброкачествено заболяване или нормални контроли. Съотношението fPSA/tPSA впоследствие доказано подобрява диагностичната чувствителност и специфичност при пациенти с tPSA стойности в “сивата зона” от 4 10 ng/mL. При пациенти на лечение най-вече на хормонална терапия, съотношението fPSA/tPSA не може да се използва за разграничаване на простатна хиперплазия от рак на простатата. Изследването на fPSA самостоятелно, е лишено от смисъл.

Проба

Серум, Плазма (K2 или K3 EDTA, Li хепарин); 24 (+176) µl

Обработка

Стандартна; Пациентът не бива да е преглеждан урологично в рамките на 48 ч.

Стабилност на пробатa

Стайна (15-25°С): 8 часа
Хладилник (2-8°С): 5 дни
Фризер ((-15)–(-25)°С): 3 мес. (отделен серум или плазма)

Аналитичен метод

ECL; Област на измерване (LLQ – MMC): tPSA: 0.014 - 100.0 ng/ml; fPSA: 0.018 - 50.0 ng/ml

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

ng/ml

Референтен интервал

Мъже:
под 40 години: 0 - 1.4 ng/ml
40 – 49 години: 0 - 2.0 ng/ml
50 – 59 години: 0 - 3.1 ng/ml
60 – 69 години: 0 - 4.1 ng/ml
над 70 години: 0 - 4.4 ng/ml
Reference Range for Adults and Children 9-th edition, Roche Diagnostics 07.2008

Няма референтен интервал на fPSA. Стойностите се публикува и използват само за изчислението на Ratio fPSA/tPSA - %
Жени: не съществуват

Акредитиран

Да

В сила от

02/02/2024

Допълнителна информация
Да се има предвид че повишени стойности на PSA се наблюдават освен при простатен карцином и при бенигнена простатна хиперплазия, остър простатит и след туширане на простатната жлеза.
Съотношенията трябва да се изчисляват, използвайки резултатите tPSA и fPSA, и двата получени от тестове на един и същ производител.
Стойностите на свободен PSA, определени в пациентски проби посредством различаващи се процедури на тестване, не могат да се сравняват директно помежду си и могат да причинят сериозни диагностични грешки.