Сърдечно-съдов риск

88,00 лв.

Сърдечно-съдов риск

88,00 лв.

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
Пакета включва следните показатели: Липиден профил, hs-CRP, NT-PRO-BNP, Хомоцистеин.