Разширен панел Микробиом

380,00 лв.

Разширен панел Микробиом

380,00 лв.

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
Microbiom, Alpha 1-Antitrypsin stool, Pancreas Elastase stool, Bile Acids stool