Разширен пакет чревни паразити

55,00 BGN

Разширен пакет чревни паразити

55,00 BGN

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
ICT- имунохроматографски, качествен анализ. Необходими консумативи: Контейнер за фецес с прикрепена лъжичка към капака. Материал: Фецес. Необходимо количество: 1/3 от тубата. Транспортиране: На хладно/в хладилна чанта. Начин на съхранение: t. 2-8°С. Да не се замразява! Транспортира се веднага или се съхранява на вратата на хладилник до 24 часа на t. 4-8°С. Спазване на изискванията е във Ваша полза и осигурява коректност на резултата.