QuantiFERON-TB Gold Test

166,00 лв.

QuantiFERON-TB Gold Test

166,00 лв.

Синоними

Квантиферонов тест, QFT

Клинични показания

Индиректен тест, подпомагане диагностиката на инфекция с M. tuberculosis

Проба

Цяла кръв в специфични епруветки, моля свържете се с лабораторията за допълнителна информация; 60 µl (+ 150 µl мъртъв обем)

Обработка

Специфични изисквания

Стабилност на пробатa

RT: Специфични изисквания, моля свържете се с лабораторията за допълнителна информация

Аналитичен метод

CLIA, специфична интерпретация

Работи се

Поради спецификата и критичността на инкубация на пробите, което е от значение за коректното изпълнение на теста, моля предварително да се свържете с лабораторията за допълнителна информация.

Измерителна единица

IU/ml

Референтен интервал

Специфична интерпретация

Акредитиран

Не

В сила от

10/07/2023

Допълнителна информация
Тестът определя клетъчно-медиирания имунен отговор на организма към туберкулозна инфекция. Това се осъществява чрез стимулация на лимфоцитите с антигени на M. tuberculosis (ESAT-6 и CFP-10) и измерване на отговора на лимфоцитите изразяващ се в секреция на INF-γ. В епруветка TB1 се определя отговора на CD4 лимфоцитите, а в ТВ2-отговора на CD4 и на CD8 лимфоцитите. Eпруветка Nil служи за отрицателна контрола-определя базисното ниво на INF-γ, а епруветка Mitogen-за положителна-определя дали CD4 клетките са достатчно жизнени и реагират с образуване на INF-γ, както и правилното изпълнение на теста.
Тестът отчита количествено интерферон-гама (INF-γ), но тълкуването на резултата е качествено. Степента на измереното ниво на INF-γ не може да бъде съотнесено към етапа или степента на инфекцията, нивото на имунна реактивност или вероятността за прогресиране в активно заболяване.
BCG ваксинацията не води до положителен резултат с теста QuantiFERON-TB Gold Assay.
Тестът QuantiFERON-TB Gold Assay не може да направи разграничаване между латентна и активна форма на туберкулоза. Тестът НЕ МОЖЕ да бъде използван самостоятелно за поставяне на диагноза или лечение на активна туберкулоза, а се използва в съчетание с радиография, микробиологични изследвания (AFB натривка, култивиране, PCR).
Отрицателният резултат НЕ ИЗКЛЮЧВА наличието на туберкулозна инфекция.
Положителен резултат е възможен при случаи на инфекция с M. kansasii, M. marinum или M. szulgai.