Протромбиново време

6,00 лв.

Протромбиново време

6,00 лв.

Синоними

PTT

Клинични показания

Протромбиновото време се изследва при: - Въвеждане и проследяване на перорална антикоагулантна терапия с антагонисти на витамин К (съобщава в стандартизирана от СЗО INR - Международно нормализирано съотношение). - Диагностициране на генетично обусловени дефицити на „външните“ коагулационни фактори( II, V, X, VII) - при нарушена чернодробна функция - намален синтез на фибриноген, протромбин, FVII, FX. - контрол на лечението с индиректни антикоагуланти - ДИК синром (дисеминирана вътресъдова коагулация)

Проба

Бедна на тромбоцити плазма получена от кръв с антикоагулант (3,2 %) разтвор на Na-цитрат 109 mmol/l.

Обработка

до 1 час след вземането, да се центрофугира (при 2500 g, за 15 мин.) и да се отдели плазмата.

Стабилност на пробатa

Стайна (15-25°С): до 1 часа
Стайна (15-25°С), отделена плазма: до 24 часа
Хладилник (2-8°С): не позволява съхранение
Фризер ((-15)–(-25)°С): не позволява съхранение

Аналитичен метод

Хронометричен

Работи се

ежедневно

Измерителна единица

% и INR

Референтен интервал

Мъже/Жени:
%: 70 - 130 %
INR: 0.8 - 1.20

Акредитиран

да

В сила от

01/12/2023

Допълнителна информация
Инхибиторите на лупусен антикоагулант (Lupus) могат да повлияят на протромбиново време и да доведат до неточни INR стойности.
Антибактериалните лекарства с липогликопептиди (като оритаванцин или телаванцин) могат да взаимодействат с PT анализа.
Хирудинът или други директни инхибитори на тромбина в терапевтични дози дават удължено протромбиново време.