Пролактин (Prolactin)

17,00 BGN

Пролактин (Prolactin)

17,00 BGN

Синоними

Пролактин

Клинични показания

Пролактинът е полипептиден хормон. Преобладава биологично и имунологично активната мономерна форма (прибл. 80 %), 5-20 % присъства като биологично неактивна димерна форма и 0.5-5 % - като тетрамерна форма с ниска биологична активност. Синтезирането на пролактина се извършва в аденохипофизата от специални лактотропни клетки, произхождащи от ацидофилните. Прицелният орган за пролактин е млечната жлеза, чието развитие и диференциране се поддържат от този хормон. Високите концентрации на пролактин имат инхибиращо действие върху стероидогенезата на яйчниците и върху производството и секрецията на хипофизния гонадотропин. Определяне на Пролактин се налага в случаи на хиперпролактинемия (физиологична, патологична, медикаментозна и др.), както и аменорея, олигоменорея, ановулаторни цикли, галакторея, мастопатия, признаци на вирилизация, контрол на терапията при повишена лактация; при мъжете - намалено либидо, стерилитет, хипогонадизъм, гинекомастия, галакторея.

Проба

Серум, Плазма (K2 или K3 EDTA, Li хепарин); 6 (+194) µl, за измерване на мономерна форма: допълнително 400 μL

Обработка

Пациента трябва задължително да почине в седнало положение 15 мин. и да е максимално спокоен. Стрес, манипулации в-у млечните жлези, консумация на алкохол, прием на медикаменти, могат да доведат до гранично повишени нива на Prolactin.

Стабилност на пробатa

Стайна (15-25°С): 5 дни
Хладилник (2-8°С): 14 дни
Фризер ((-15)–(-25)°С): 6 месеца (отделен серум или плазма)

Аналитичен метод

ECL; Област на измерване: 20.0 - 100 000 mIU/L

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

mIU/L; Фактори за преизчисляване: 1 mIU/L x 0.0472 = ng/ml

Референтен интервал

за жени: за мъже:
до 1 г. 112.4-1335.6 mIU/l 112.4-1335.6 mIU/l
2-3 г. 93.3- 636.0 mIU/l 93.3- 636.0 mIU/l
4-11 г. 55.1- 445.2 mIU/l 55.1- 445.2 mIU/l
12-13 г. 53.0- 360.4 mIU/l 59.4- 508.8 mIU/l
14-18 г. 89.0- 530.0 mIU/l 59.4- 339.2 mIU/l
над 18 г. 101.8- 487.6 mIU/l 84.8- 318.0 mIU/l

Акредитиран

Да

В сила от

10/07/2023

Допълнителна информация
При пациенти, които са на биотиново лечение (> 5 mg/ден) не трябва да се провежда изследването поне 8 часа след последният прием на биотин. В редки случаи резултатът може да бъде повлиян от високо титър на антитела срещу стрептавидин. Тъй като тестът съдържа моноклонални миши антитела, при пациенти, третирани с такива антитела могат да се получат отклонения.
Продукцията на пролактин се блокира от приема на допамин, L-допа и ерготамин.
Бременност, кърмене, стрес и механично дразнене на млечните жлези могат да повишат нивото на пролактина. При настъпване на менопаузата нивата спадат. При мъжете не са установени физиологични промени в секрецията на пролактин.

Множество публикации съобщават за наличието на макропролактин в серума на жени с различни ендокринни заболявания или по време на бременност. В случай на неправдоподобно високи стойности на пролактин, се извършва преципитация чрез полиетилен гликол (PEG), за да се прецени количеството на биологично активния мономерен пролактин.