Предоперативен – оптимален

80,00 лв.

Предоперативен – оптимален

80,00 лв.

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
Пакета включва следните показатели: ПКК, ДКК, СУЕ, Глюкоза, Креатинин, Общ бетък, АСАТ, АЛАТ, урина+седимент, Протромбиново време(INR), HIV, Сифилис, HBsAg, Кръвна група.