Предопаративен – минимален

30,00 BGN

Предопаративен – минимален

30,00 BGN

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
Пакета включва следните показатели: ПКК, ДКК, СУЕ, Глюкоза, Креатинин, Протромбиново време(INR), Общ белтък, АСАТ, АЛАТ, урина+седимент.