Парвовирус B19 IgG

37,00 BGN

Парвовирус B19 IgG

37,00 BGN

Синоними

Пета болест, Erythema infectiosum, антитела клас IgG, Parvovirus B19 IgG

Клинични показания

Диагностика на вирусни заболявания

Проба

Серум, Плазма (K-EDTA, цитратна, Na-,Li-хепарин); 20 µl (+ 150 µl мъртъв обем)

Обработка

Стандартна

Стабилност на пробатa

RT: 1 ден
2-8°С: 3 дни
-20°С: 30 дни (отделен серум или плазма)

Аналитичен метод

CLIA, качествен тест

Работи се

Ежедневно

Измерителна единица

Index

Референтен интервал

<0.9-отрицателен
Стойности между 0.9-1.1-гранични
≥1.1-положителен

Акредитиран

Не

В сила от

03/06/2024

Допълнителна информация
Erythema infectiosum или т.н. „пета болест“ е често срещано вирусно заболяване причинено от Parvovirus B19. Инфекцията е характерна за деца на възраст от 5 до 15 години, с подчертано сезонен характер -през пролетните и летните месеци, но може да засегне и възрастни. Заболяването протича с фебрилитет и характерен обрив, но е възможно асимптомно протичане. Вирусът се асоциира и като причинител на други заболявания като апластична анемия, полиартропатия и хидропс феталис, спонтанен аборт. Понастоящем, вирусът не се счита за тератогенен агент, поради което инфекцията не е индикация за прекъсване на бременността.
Диагнозата на parvovirus B19 инфекция обикновено не е наложителна, поради самоограничамащата се инфекция и наличието на типични симптоми. За доказване на вируса са необходими кръвни проби, в които се търси специфичен антитялов отговор на организма. Тестването за специфични Рarvovirus B19 IgM антитела е в потвърждение на остра инфекция. Те се откриват обикновено между 7 и 10 ден от заразяването, като могат да останат откриваеми до 2-3 месеца след преболедуване. Антителата от клас IgG се образуват около 2 седмици след заразяването и остават откриваеми доживот.

Линеен обхват 0.1-46 индексна стойност. При граничен резултат е желателно изследване на нова проба след 1-2 седмици.