Пълен панел Микробиом

967,00 лв.

Пълен панел Микробиом

967,00 лв.

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
Zonulin, Histamine, Fecal secretory IgA, Pancreas Elastase stool, Bile Acids stool, Calprotectin stool, Alpha 1-Antitrypsin stool, Digestive Residues stool, Lyzozym stool, Haemoglobin stool, beta Glucuronidase stool, Fecal eosinophil protein X, Fecal Beta-Defensin, Total fatty acids, Acetic acid, Aceti acid (relative)