Пакет остеопороза

82,00 BGN

Пакет остеопороза

82,00 BGN

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
Пакета включва следните показатели: β-CrossLaps (Маркер за костно разграждане), PTH (Паратхормон), Витамин D (25-OH), Калций, Фосфор, АФ (Алкална фосфатаза.