Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs

50,00 лв.

Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs

50,00 лв.

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация