Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н

35,00 BGN

Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н

35,00 BGN

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация