Очен секрет

27,00 BGN

Очен секрет

27,00 BGN

Синоними

Клинични показания

Проба

Обработка

Стабилност на пробатa

Аналитичен метод

Работи се

Измерителна единица

Референтен интервал

Акредитиран

В сила от

Допълнителна информация
Биологичен материал: Специален тампон. Съхранение: Специален тампон в транспортна среда Amies, до 48 часа в хладилник. Секрета се взема от Oфталмолог. Спазване на изискванията е във Ваша полза и осигурява коректност на резултата.